Hellerup dyreklinik

Vaccination af hunde

Hjælp din hund med at få
et godt og langt liv

Hellerup dyreklinik

Vaccination
af hunde

Hjælp din hund med at få et godt og langt liv

Dyrlæge priser

hellerup dyreklinik

Vaccination af hunde

Ligesom en hver hundeejer, ønsker vi på Hellerup Dyreklinik, at din hund får et langt, godt og sundt liv. Vaccination af hunde forebygger en lang række smitsomme sygdomme, som ellers kan blive fatale for dyret. På Hellerup Dyreklinik i København anbefaler vi, at alle hunde som minimum bliver vaccineret mod Hundesyge, Parvovirus og Smitsom Leverbetændelse. Og eventuelt yderligere, afhængigt at hundens livsstil og miljø, Kennelhoste, Leptospirose, Borreliose, Herpes og Rabies.

chipning af hund pris

antistoffer

Hvorfor er det nød­vendigt
 at vaccinere sin hund?

Hunde er typisk nysgerrige og meget sociale. De udforsker gerne alle nye miljøer og leger med deres artsfæller. Derfor er hunde også særligt mod­tage­lige for bak­terier og vira, samt smit­somme syg­domme. Især i byerne er hunde i stor risiko for at kom­me i kon­takt med rotte­ekskre­menter, eksem­pelvis i for­bin­delse med over­svøm­melser, som kan inde­holde lepto­spirose – en sygdom der er yderst svær at hel­brede, og som kan smitte til men­nesker.

Når hunde vacci­neres, vil krop­pen sti­muleres til at danne antistoffer mod pågæl­dende syg­dom, og hunden vil derfor blive bedre beskyt­tet. Vac­ciner er dog ikke kun med til at fore­bygge, at din hund bliver smit­tet og syg, men vil også være med til at holde det to­tale smitte­tryk i Dan­marks hunde­popu­lation på et lavt niveau.

Hellerup Dyreklinik

Hvad skal din hund
vaccineres mod?

Generelt vaccineres hunde mod smitsomme sygdomme, som når først manifesteret i dyret, er meget svære at behandle og kan ende fatalt for hunden.

Hundesyge

Hundesyge forårsages af en virus (canine distemper virus), som angriber flere af hundens organer og resulterer i en infektion, som kan være svær at behandle. Hunde smittes typisk via kontakt med en syg hund, eller et andet sygt dyr, eller ved kontakt med/indtag af det syge dyrs urin, afføring, spyt, mm.

De typiske symptomer vil initielt være feber, flåd fra næse og øjne, nedsat appetit, hoste, fortykket hud på snude og trædepuder samt opkast og diarré. Hvis hunden ikke behandles, kan sygdommen fortsætte ind i andHVen fase og man vil kunne opleve mere alvorlige og livstruende symptomer, som lunge- og maveinfektion, lammelser, kramper, lyd- og lysfølsomhed og ændret mentalitet.

Parvovirus

Parvovirus forårsages af en virus, som inficerer hundens mave-tarmkanal og giver anledning til en meget alvorlig infektion, som kan være livstruende, specielt for unge individer. Hunde smittes normalt via syge hundes afføring (syge hunde begynder at smitte via fæces allerede inden de udviser symptomer) eller et inficeret miljø, da virus kan transporteres via fodtøj, poter, pels, mm.

De typiske symptomer er høj feber, nedstemthed, voldsom opkastning og blodig diarré.

Smitsom leverbetændelse

Smitsom leverbetændelse (HCC) er forårsaget af en virus (adenovirus), som især angriber leveren og primært rammer unge hunde under 1 år. Den ses dog heldigvis relativt sjældent i Danmark på grund af vores effek­tive vac­cina­tionsprogram. Hunde smittes ved kontakt med syge hundes kropsvæsker, eksempelvis urin, samt via inficerede omgivelser, da virus kan overleve længe i miljøet.

De typiske symptomer er diarré, nedstemthed, bugsmerter, blege og gule slimhinder (gul­sot­/ikterus), eventuelt blødninger og hævelser, mm. Yderligere kan tæver føde dødfødte hvalpe uden selv at have symptomer på HCC.

Kennelhoste

Kennelhoste er en fælles betegnelse for flere smitsomme luftvejs­infek­tioner der kan ramme hunde, eksem­pelvis para­influenza type 2, hundens respira­toriske corona­virus, m.fl. Kennel­hoste er dog normalt ikke farligt for hunden og ses hyp­pigst i omgi­velser hvor de befærdes tæt, eksempelvis ken­neler eller inter­nater.

De typiske symp­tomer er en tør eller fugtig, run­gende hoste, ubehag i halsen, nysen, van­digt flåd fra næse og øjne, nedsat appetit og let feber.

Leptospirose

Leptospirose skyldes en bakteriel infektion med en bestemt type bakterier, kaldet spirokæter. Leptospirer udskilles via urin fra syge dyr (typisk rotter, mus og andre gnavere) og kan efterfølgende smitte til både dyr og mennesker, dette sker oftest i fugtige eller våde miljøer, eksempelvis åer, søer, moser eller oversvømmede kloakker. Om hunden bliver syg, afhænger i høj grad af dens immunforsvar, men hvis den gør og sygdommen ikke behandles, kan det blive yderst alvorligt og eventuelt ende fatalt.

De typiske symptomer er træthed, opkast, diarré eller forstoppelse, høj feber, nedstemthed, øget tørst, nedsat eller ingen urinproduktion, mengitislignende symptomer, gulsot/ikterus, bugsmerter, eventuelt sår i mundhulen og på tungen.

Rabies (Hundegalskab)

Rabies er en virusinfektion, som inficerer og angriber nervesystemet og hjernevævet. Det er en meget alvorlig sygdom, som ikke kan behandles og vil ende fatalt hvis først hunden bliver smittet. Dog kan rabies effektivt forebygges ved hjælp af en vaccine. Rabies smitter via spyt fra inficerede dyr og kan smitte, hvis hunden eksempelvis bliver bidt af en syg ræv eller flagermus. En hund vil typisk begynde at udvise sygdomstegn under tre måneder efter den er blevet smittet.

De typiske symptomer er ændret adfærd (hunden bliver mere sky eller aggressiv), øget savlen, besvær med at synke og tiltagende lammelser.

Herpes

Herpesvacciner kan ofte anbefales til tæver der skal bruges til avl. Selvom herpes sjældent giver anledning til symptomer hos den voksne tæve, kan det forårsage infertilitet, aborter, dødfødte og svage hvalpe.

Vaccination af hunde
sterilisation hund

Kernevacciner og
ikke-kernevacciner til hunde

Kernevacciner gives til alle hunde, da det beskytter hunden mod alvorlige og smitsomme sygdomme og reducerer risikoen for smitte i hundepopulationen generelt. Kerne-vaccinationer er Hundesyge, Smitsom Leverbetændelse og Parvovirus.

Ikke-kernevacciner gives baseret på behov og vurderes i samarbejde med din dyrlæge. Man vil blandt andet vurdere dyrets livsstil, lokalområde, rejsebehov, mm. og derudfra afgøre, om hvorvidt yderligere vacciner kunne anbefales. Ikke-kernevaccinationer er Rabies, Leptospirose, Borreliose, Kennelhoste og Herpes.

Hvornår skal hunde vaccineres?

Vaccination af hvalpe

Hvalpe fødes med antistoffer i blodet, som de har fået via moderen, hvis hun er blevet vaccineret korrekt. De modtager yderligere antistoffer efter fødslen via modermælken når de dier. Antistofferne fra moderen vil dog langsomt forsvinde fra hvalpenes blodbane, og vil som regel være helt forsvundet når hvalpen er omkring 16 uger gammel. Det er derfor nødvendigt at vaccinere sin hvalp tidligt og gentagende gange, for at styrke dens eget immunforsvar og beskytte den mod sygdom.

Generelt vaccineres hvalpe for første gang når de er 8 uger gamle, enkelte vacciner kan dog anvendes allerede fra 6 ugers alderen. Efterfølgende vaccineres hvalpen cirka hver 4. uge til den er 16 uger gammel. Altså består hvalpes basisvaccination af en vaccination når de er 8, 12 og 16 uger gamle. Første vaccine (8 uger) vil typisk blive givet, mens dyret stadig er hos avler, og derfor vil du først skulle tage dit nye kæledyr til dyrlægen til anden vaccination ved 12 ugers alderen.

Booster vaccination af hund

Når hunden er 6 måneder eller 1 år gammel, bør den igen vaccineres med en booster vaccination, for at booste effekten af de vacciner den fik som hvalp. Dette gøres typisk i forbindelse med en sundhedsundersøgelse af det unge dyr med fokus på dens vækst og udvikling.

Voksne hunde

Voksne hunde menes at være tilstrækkeligt beskyttede hvis de modtager en kernevaccine hvert tredje år, og ellers har modtaget deres basisvaccination og booster omkring 1-års alderen. Der laves dog typisk et individuelt vaccinationsprogram, i samarbejde med dyrlægen, som er tilpasset netop din hund.

vaccination af hunde

Vaccinationer
inden rejser?

Planlægger du at tage din hund med på fe­rie i ud­lan­det, er det vig­tigt, at du sæt­ter dig grun­digt ind i det på­gæl­dende lands regler angå­ende vac­­cina­­tion af hunde. Langt de fle­ste lan­de har blandt an­det et krav om, at hun­­den skal have fået en Rabies­vaccine, og den skal i de fleste til­­fælde fore­­tages mindst 21 dage, før du rejser.

Hvis du er i tvivl, er du altid vel­kom­men til at kon­­takte os på Hel­­le­­rup Dyre­­klinik i Kø­ben­­havn og søge råd­­givning.

Bivirkninger ved
vaccination?

Det er sjældent at hunde får bivirkninger efter en vaccine. Let træthed i det første døgn efter vaccinen, især hos hvalpe, kan dog forventes og er blot kroppens reaktion på det fremmede stof, men forsvinder som regel igen af sig selv inden for et døgns tid. Man vil eventuelt også kunne se en lille midlertidig hævelse på injektionsstedet, den bør dog forsvinde af sig selv i løbet af 14 dage.

I sjældne tilfælde vil man kunne se større komplikationer, eksempelvis en allergisk reaktion, og i disse tilfælde er det vigtigt at kontakte dyrlægen. Symptomer på en allergisk reaktion kunne være længerevarende træthed, hævelse af ansigtet, cyanose (= blåfarvning af huden, især tungen. Det forekommer når blodet ikke iltes tilstrækkeligt) og diarré.

De gavnlige effekter ved en vaccine opvejer dog klart de eventuelle bivirkninger.

Hvor ofte skal en hund vaccineres?

Vi anbefaler typisk at hunde basisvaccineres (tre vacciner, når hvalpen er omkring 8, 12 og 16 uger gammel), modtager en booster vaccination, når hunden er omkring 6 måneder eller 1 år gammel og dernæst får opdateret sin en kernevaccine hvert tredje år. Nogle vacciner, f.eks. rabies, skal opdateres årligt, hvis dette er nødvendigt for hundens livsstil (f.eks. hvis den skal rejse til udlandet).

Hund syg efter vaccination

Nogle hunde, især hvalpe, vil kunne opleve let træthed i det første døgn efter en vaccination og kan derfor godt virke lidt sløj, dette går dog typisk over i løbet af det første døgn.

Det er sjældent, at man ser mere voldsomme bivirkninger, som f.eks. en allergisk reaktion eller diarré, men hvis man skulle opleve dette eller hunden fortsat virker påvirket efter et døgns tid, skal man kontakte dyrlægen.

BEHANDLINGER

Hunde vaccination priser

Vaccination
Pris i Kroner
Årlig vaccination (hund, kat) Inkl. standardvacciner og en sundhedsundersøgelse
807,50 kr.
Rabies vaccine
807,50 kr.
Årlig vaccination (2 dyr samtidigt) Inkl. standardvacciner og en sundhedsundersøgelse
1.307,50 kr.
Revaccination 4 uger efter første vaccine
475,00 kr.