Hellerup dyreklinik

Ormekur til hund

Der findes forskellige typer hunde orm i Danmark og alle kan føre til alvorlig sygdom

Dyrlæge priser

orm hos hund

Ormekur til hund

På Hellerup Dyreklinik i København betyder det meget for os at forklare og informere hundeejere, om fordelene ved en forebyggende ormekur til hund. Du er derfor altid velkomne til at ringe eller komme forbi, hvis du skulle have spørgsmål til en ormekursbehandling og forløbet.

Receptpligtig medicin

Orme­kur til hund er recept­­plig­­tig medi­­cin i Dan­­mark, hvil­­ket be­tyder, at behand­­lingen ikke må ordi­neres før din hund, har fået kon­­sta­­teret orm eller ved kraf­­tig mis­­tanke om orm. Det er alt­så ikke mu­­ligt at købe orme­­kur til hund som hånd­­købs­­me­dicin, men det kan deri­­mod købes en­ten hos dyr­lægen eller apo­teket på re­cept og fås som f.eks. tab­letter eller pasta. Orme­kure er recept­pliglige, for at redu­cere risi­koen for resi­stens­­ud­vikling blandt para­sitterne.

Ormekur til hund

orm hos hund

Ormekur – hvor ofte?

Hvor ofte din hund har behov for ormekur var­ierer meget og afhænger specielt af deres livsstil og miljø. Eksem­pelvis er hunde som bru­ges til jagt og fangst af gna­vere eller hunde som bor i ken­neler, mere ud­satte for orme­infektioner og vil derfor hyp­pigere have behov for en orme­kur.

Fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) og rævens lungeorm (Crenosoma vulpis) er især ud­bredt i Nordsjælland og det anbefales at hunde får lavet en Baermanns test 3 dage i træk, én gang om året hvis hunden er ældre end 1 år og to gange om året hvis hunden er yngre end 1 år.

Er du i tvivl om hvor hyppigt du skal give din hund ormekur, er det altid en god idé at kon­takte dyrlægen, som kan rådgive dig.

orm hos hund

Typer af hunde orm

Type
Beskrivelse
Rundorm hos hunde
Der findes tre typer af rundorm; spolorm, hageorm og piskeorm. Hvor spolorm og rundorm hyppigst findes hos hvalpe og unge hunde, da de ofte inficeres via tævens modermælk. Piskeorm findes oftest hos ældre hunde.
Bændelorm hos hunde
Disse kommer oftest fra miljøet, f.eks. via lopper, mus, snegle eller afføring.
Hjerte-lungeorm hos hunde
De to primære typer i Danmark er; fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) og rævens lungeorm (Crenosoma vulpis), som kan smitte til hund. Fransk hjerteorm ses typisk hos 6-24 måneder gamle hunde, mens lungeorm primært ses hos voksne hunde, der hyppigt har kontakt til ræve eller naturen omkring dem.

Ormekur til hvalpe

Hvalpe skal hos opdrætteren gerne behandles med en eller flere ormekure, inden de fylder 8 uger og skal ud til deres nye hjem. Efterfølgende er det ofte en god idé at gentage ormekuren ved 10-12 ugers alderen, dog lidt afhængigt af hvilket miljø hvalpen er kommet ud til i det nye hjem. Det er altid en god idé at lade sig vejlede af sin dyrelæge, hvis du er i tvivl om hvorvidt din hvalp skal have en ekstra ormekur.

Forebyggende ormekur ved rejser

At tage din hund med på en rejse til et andet land kan øge risikoen for ormeinfektioner, eventuelt også med ormetyper der ikke findes i Danmark. Derfor er det altid en god idé at undersøge forekomsten af forskellige ormetyper i det pågældende land, søge rådgivning hos sin dyrlæge og i nogle tilfælde kan det anbefales at give din hund en forebyggende ormekur inden i rejser.

Hvor hurtig virker ormekur
på hund?

Mange ormekure har en effekt inden for 30 minutter til 48 timer. Det kan variere om hvorvidt en ormekur skal gives i én eller flere omgange, for at have fuld effekt.

Bivirkninger ved ormekur til hund

De fleste ormekure til hund giver ikke anledning til bivirkninger og er generelt milde og forbigående, skulle de alligevel forekomme.

De hyppigste bivirkninger er: Opkast, diarré og træthed.

Ormekur til hund

Symptomer på hundeorm

Symptomerne varierer afhængigt af typen af orm. Ved en stor ormebyrde vil man i nogle til­fælde kunne se orm i hundens opkast eller af­fø­ring og derfor er afføringsprøver ofte også den bedste måde at stille en diagnose. Det er dog ik­ke altid man kan se orm med det blotte øje og man skal derfor også være opmærksomme på an­dre eventuelle symptomer, som eksempelvis dia­rré, vægt­tab, vom­met mave, irri­teret hud, kedelig pels og even­tuel kløe. Hjerte-lungeorm symp­tomer hos hund ses typisk som en tør hoste.

spørgsmål og svar

Andre spørgsmål om
hunde orm

Kan orm smitte fra hund til mennesker?

De fleste typer af hunde orm smitter ikke til mennesker. Det er dog teoretisk muligt, hvis f.eks. hunden har partikler af afføring i munden og efterfølgende slikker et menneske i hovedet. Her er det primært mennesker med en svagt immunforsvar, eksempelvis alvorligt syge patienter eller små børn, som er i risiko.

Hvis en tilstand kan smitte fra dyr til mennesker eller omvendt, kaldes det en zoonose. Den type orm der udgør den største zoonotiske risiko, dog stadig sjældent, er rævens dværgbændelorm.

Hvordan har min hund fået orm?

En del hvalpe har orm allerede fra fødslen og de fleste bliver smittet med spolorm eller eventuelt hageorm gennem modermælken. Hunde udsættes for forskellige parasitter gennem livet. Spolorm og hageorm kan f.eks. smitte din hund, hvis den ved et uheld indtager æg eller larver når den tygger på græs, på sit legetøj eller plejer sin pels efter en tur i naturen.

Hvis din hun spiser små byttedyr, råt kød eller indmad, kan den blive inficeret med spolorm, hageorm eller bændelorm. På Hellerup Dyreklinik kan vi fortælle dig mere om den specifikke risiko for din hund ud fra jeres livsstil, og hvor I bor.

Hvor i Danmark er der størst chance for hjerteorm?

Igennem flere år har fransk hjerteorm været udbredt i Nordsjælland med udgangspunkt i Bernstorffsparken. Dog er der de seneste år også fundet enkelte tilfælde flere steder i landet bl. a. i Århus-området.

Hjerteormen har hunden og ræven som hovedvært og især snegle som mellemvært. En hund inficeres således ved at spise snegle, som indeholder hjerteormelarver. Sneglen inficeres via afføring fra ræv eller hund.

Inficeres hunden med hjerteorm, bliver den alvorligt syg med hoste/vejr-trækningsbesvær, ophørt ædelyst og vægttab. Behandles hunden ikke i tide, kan det medføre døden.  Kontakt altid din dyrlæge hvis du har mistanke om at din hund er blevet smittet.

Hvordan stiller dyrlægen diagnosen orm?

Dyrlægen stiller diagnosen ved direkte påvisning af ormen eller dele af den i afføring eller opkast.

Der tages typisk en afføringsprøve, hvori der kan afsløres æg, larver, led eller hele orm, som er karakteristiske for den pågældende type orm. I nogle tilfælde er det nødvendigt at undersøge flere på hinanden følgende afføringsprøver, da ormeæg udskilles med uregelmæssige intervaller.

Ring til os så vi evt kan bede dig medbringe en afføringsprøve til undersøgelsen.

Ved infektion med hjerteorm kan diagnosen også stilles ved at påvise larver i en skylleprøve fra luftvejene.