Hellerup dyreklinik

Vi er dre­­vet af ­vo­res
kær­­­lig­­hed til dyr

Velkommen til en professionel dyre­klinik hvor vi foku­serer på at give dit kæle­dyr en stress­fri og kær­lig behand­ling

Dyrlæge priser

STRESSFRIT FORLØB TIL DIG OG DIT DYR

Velkommen til Hellerup Dyreklinik

Velkommen til Hellerup Dyreklinik, en af de bedste dyrlæger i Køben­havn. Vores mål er at give alle dyr en god og stress­fri op­le­velse samt pro­fes­sionel og grundig behandling. Hellerup dyreklinik i København er en lille veteri­nær­klinik i udkanten af Helle­rup, bestående af et team af meget erfarne dyrlæger, en autoriseret veterinærsygeplejerske og dyrlægestuderende. Vi er en professionel, imøde­kom­mende, person­lig og frem for alt stress­fri dyre­klinik der altid er klar til at tage imod dig og dit kæledyr.

Dyrlæge Østerbro

hellerup dyreklinik

Derfor skal du vælge os

STRESSFRI DYREKLINIK

På Hellerup Dyreklinik mener vi, at en af vores vigtigste opgaver, som klinikere, er at sørge for, at alle vores patienter får et stressfrit forløb og en god oplevelse. Vi har derfor også indrettet vores klinik med separate konsultationsrum, sådan, at den bedst lever op til det stressfrie miljø. Vi sætter altid en dyd i at bruge god tid på konsultation, undersøgelse og behandling af patienten, samt grundig kommunikation med ejer.

SKRÆDERSYET FORLØB

På Hellerup Dyreklinik ved vi, at alle dyr og situationer er forskellige, og vi går derfor også meget op i at skræddersy det helt rigtige forløb til hver enkelt patient. Dette gør vi på baggrund af grundige konsultationer, undersøgelser af patienten og samtale med ejer. På denne måde stræber vi efter at give dig og dit kæledyr den bedste oplevelse og behandling.

AKUT OG MOBIL DYRLÆGE

På Hellerup Dyreklinik tilbyder vi også akut behandling i weekender og udenfor åbningstider, og du kan derfor altid ringe efter hjælp, hvis du pludselig skulle stå i en situation med et alvorligt sygt eller tilskadekommen dyr. Der er også mulighed for hjemmebesøg i Københavnsområdet, hvis en behandlingsform skulle være bedre egnet til at foregå i hjemmets vante og trygge rammer.

Glade kunder hos Hellerup Dyreklinik
vaccination af hvalp

FACEBOOK

Det siger vores kunder

Sundhedscheck kæledyr

tid til omsorg

Dit kæledyr i fokus

På Hellerup Dyreklinik behand­ler vi hunde, katte, kaniner, gnavere og fugle og tilbyder kon­sul­tation, vac­cina­tion, foder, ultra­lyd, labora­torie­under­søgelser, ernærings­råd­givning, kirurgi, tand­behand­ling, klip­ning og pels­pleje, samt akut behand­ling af dit dyr.

Vi sætter en dyd i at under­søge alle mulige sce­na­rier og på den måde sikre os, at vi til­byder dit kæle­dyr den bedste be­hand­ling samt grun­dig råd­giv­ning af ejer, så du altid er ind­stillet på hvil­ket forløb du og din ven går i møde.

DET VI TILBYDER

Vores services

Konsultation hos Hellerup Dyreklinik

KONSULTATION

Vi foretager en komplet, grun­dig og dybde­gående kli­nisk under­søgelse af dit kæle­dyr og hvor vi vil have mu­lig­hed for at snakke om dine even­tuelle bekym­ringer og spørg­smål i for­hold til dit dyrs hel­bred.

Vaccination hos Hellerup Dyreklinik

VACCINATION

Vi vurderer og til­pas­ser et vac­­cina­­tions­­pro­gram lige netop til dit kæle­dyr.

Laboratorium hos Hellerup Dyreklinik

LABORATORIUM

Vi har en in­tern labo­ra­torie­service til blod-, af­føring-, urin- og iso­top­test.

Kirurgi hos Hellerup Dyreklinik

KIRURGI

Vi har stor erfaring med mindre og større opera­tioner, her­under neu­tra­li­sering og steri­li­sering.

Øjenundersøgelse hos Hellerup Dyreklinik

ØJENLÆGE

På vores team af dyrlæger, har vi en meget dygtig dyrlæge med speciale i øjensygdomme.

Hundefoder hos Hellerup Dyreklinik

NUTRITIONIST

Vi hjælper dig gerne med at ana­ly­sere og vur­dere hvil­ket foder der ville være bedst til dit dyr og på den måde være med til at fore­bygge frem­tidige sund­heds­pro­blemer.

sterilisation hund

DERMATOLOGI

Vores specialist i hud- og allergi­lidel­ser er ud­dan­net i Mad­rid og Wien og har mere end 15 års er­faring inden for om­rådet.

Vaccination af hund

FRISØR

Vi har en stress­fri frisør- og skøn­heds­ser­vice til hunde og katte.

DET VI TILBYDER

Vores services

Konsultation hos Hellerup Dyreklinik

KONSULTATION

Vi foretager en komplet, grun­dig og dyb­de­gående kli­nisk under­søgelse af dit kæle­dyr og hvor vi vil have mu­lig­hed for at snakke om dine even­tuelle bekym­ringer og spørg­smål i for­hold til dit dyrs hel­bred.

Kirurgi hos Hellerup Dyreklinik

KIRURGI

Vi har stor erfaring med mindre og større opera­tioner, her­under neu­tra­li­sering og steri­li­sering.

Dermatologi hos Hellerup Dyreklinik

DERMATOLOGI

Vores specialist i hud- og allergi­lidelser er uddannet i Ma­drid og Wien og har mere end 15 års er­faring inden for om­rådet.

Vaccination hos Hellerup Dyreklinik

VACCINATION

Vi vurderer og til­pas­ser et vac­cina­tions­pro­gram lige netop til dit kæle­dyr.

Øjenundersøgelse hos Hellerup Dyreklinik

ØJENLÆGE

På vores team af dyrlæger, har vi en meget dyg­tig dyr­læge med spe­ciale i øjen­syg­domme

Vaccination af hund

FRISØR

Vi har en stress­fri frisør- og skøn­heds­ser­vice til hunde og katte.

Laboratorium hos Hellerup Dyreklinik

LABORATIRIUM

Vi har en in­tern labo­ra­torie­service til blod-, af­føring-, urin- og iso­top­test.

HundeFoder hus Hellerup Dyreklinik

NUTRITIONIST

Vi hjælper dig gerne med at ana­ly­sere og vur­dere hvil­ket foder der ville være bedst til dit dyr og på den måde være med til at fore­bygge frem­tidige sund­heds­pro­blemer.

medarbejderne

Mød vores team

Hos Hellerup Dyre­kli­nik er det al­tid kær­lig­heden til dyr og for­ståelse for din situa­tion som ejer, der dan­ner grund­laget for vores arbejde! Derfor består vores team ude­luk­kende af dedi­kerede, passio­nerede og ikke mindst dyre­elskende dyrlæger, veteri­nær­syge­plejersker og dyre­læge­stu­derende.

Dyrlæge Hellerup Dyreklinik

Juliana Sommer

Dyrlæge

Veterinærsygeplejerske Hellerup Dyreklinik

Marta Kusznerczuk

Dyrlæge

Dyrlæge Hellerup Dyreklinik

Alicia Cózar

Dyrlæge
Niklas - dyrlægestuderende

Niklas Simonsen

Dyrlæge­studerende
Hellerup Dyreklinik akut behandling

akut behandling aften og weekend

Vi er altid kun et opkald væk

Hellerup Dyre­klinik er også en akut dyr­læge i Køben­havn, hvor vi til­byder akut be­hand­ling i week­­ender og uden­­for åb­nings­­tider, hvis du skulle stå i en situa­­tion med et plud­­seligt og alvor­­ligt sygt eller til­­skade­­kom­met dyr.

Vi er sam­­tidig også en dyr­­læge der til­­byder dyr­læge hjemme­­besøg i Køben­­havn, blandt andet i til­fælde af af­livning, som vi ved er en svær situa­­tion og hvor mange øns­ker at sige far­­vel til deres ven i vante og trygge ram­mer.

chipning af hund pris

Hellerup dyreklinik

Fokus på dit kæledyr
og dig

Hos Hellerup dyreklinik har vi tre kon­sul­ta­tions­rum, et kirurgirum og laboratorie plads. For at skabe et stressfrit miljø er vores tre kon­sul­ta­tions­rum opdelt således, at der er et rum ude­luk­kende til hund, et til kat og et til gna­vere. Vi sæt­ter tid altid tid af til grun­dig råd­givning, så længe du føler behov for, samt tid til at dit dyr kan bevæge sig rundt i kli­nik­ken og blive kom­for­tabel med om­givel­serne. Vores mål er at gøre jeres besøg så be­hage­ligt og roligt som muligt, sådan så dit kæledyr får en god ople­velse og du går trygt her­fra med om dit dyrs hel­bred og even­tuelle kom­mende behand­lingsforløb.

spørgsmål og svar

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan børster man tænder på sin hund?

Daglig tandbørstning er den mest effektive måde at forebygge tand- og tandkødssygdomme hos hund og giver samtidig ejeren en god mulighed for at holde øje med hundens mundhygiejne, eksempelvis om der skulle forekomme hævet og blødende tandkød eller knækkede tænder.

Når man børster tænder på sin hund, kan man enten anvende en blød tandbørste, specielle dyretandbørster eller eventuelt et stykke stof omkring fingeren. Hvis du vælger at anvende tandpasta, skal du købe speciel hundetandpasta. Du må ikke anvende tandpasta beregnet til mennesker, som indeholder flour.

Det er vigtigt at være så grundig som mulig ved tandbørstning af sin hund, selvom det selvfølgelig kan være vanskeligt at børste mellem tætsiddende tænder og tændernes inderside.

Kan hundeorm smitte fra hund til menneske?

De fleste typer af hunde orm smitter ikke til mennesker. Det er dog teoretisk muligt, hvis f.eks. hunden har partikler af afføring i munden og efterfølgende slikker et menneske i hovedet. Her er det primært mennesker med en svagt immunforsvar, eksempelvis alvorligt syge patienter eller små børn, som er i risiko.

Hvis en tilstand kan smitte fra dyr til mennesker eller omvendt, kaldes det en zoonose. Den type orm der udgør den største zoonotiske risiko, dog stadig sjældent, er rævens dværgbændelorm.

Hvor mange tænder har en kat?

Katte har 26 mælketænder og 30 blivende tænder.

Er det altid en dyrlæge der tilser mit kæledyr?

Ja – hos Hellerup Dyreklinik er det altid en dyrlæge der foretager undersøgelse af dit kæledyr.